Dlaczego nie możemy zapomnieć o ubezpieczeniach?

//Dlaczego nie możemy zapomnieć o ubezpieczeniach?

Dlaczego nie możemy zapomnieć o ubezpieczeniach?

Wzięcie kredytu wiąże się często z wieloma formalnościami i parametrami, o których należy pamiętać. Oprócz marży i prowizji przy ofertach kredytu hipotecznego spotkamy się na pewno z ubezpieczeniami. Przyjrzyjmy się nim i zapamiętajmy te najważniejsze.

Rodzaje ubezpieczeń

Oprócz ubezpieczeń, które spotkamy przy każdym innym rodzaju zobowiązania, przykładowo ubezpieczeniu od utraty pracy, kredyt hipoteczny wyróżnia się dwoma typowymi dla niego rodzajami ubezpieczeń.

To ubezpieczenie pomostowe i ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Pierwsze zabezpiecza interes kredytodawcy w czasie, gdy oczekujemy na wpis hipoteki danej nieruchomości do księgi wieczystej. Objawia się ono w postaci 1-2 punktów procentowych doliczanych do marży banku. W zależności od wielkości miasta, w którym znajduje się sąd, gdzie dokonujemy wpisu, może to potrwać od dwóch do czterech miesięcy. Przez ten czas musimy liczyć się z nieco wyższą ratą.

Drugi rodzaj ubezpieczenia obowiązuje wtedy, gdy wkład własny, który zgromadzimy nie jest wystarczający. Od tego roku należy zgromadzić 20% kredytowanej kwoty. U pewnych banków możliwe jest zgromadzenie niższej kwoty, jednak obecnie wiąże się to z dodatkowym ubezpieczeniem. Pamięć o tych ubezpieczeniach ułatwi nam wybór optymalnej opcji kredytowej, która już na samym początku przyniesie pewne oszczędności.
Na co uważać, ubezpieczając się?

Umowa kredytowa, zależnie od decyzji banku, może być powiązana z produktem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie może być obowiązkowe lub dodatkowe. Najczęściej wymaganym ubezpieczeniem jest polisa na życie.

Warto zwracać uwagę na to, czy określone warunki kredytu, jak niska marża lub zerowa prowizja są powiązane z dodatkowym ubezpieczeniem. Gdy składka przerasta wysokość tych podstawowych kosztów, wiemy, że ubezpieczenie np. od utraty zdolności do wykonywania pracy spowoduje zamiast ulgi w portfelu większe koszty.

Czego szukać w OWU?

Gdy jednak prawdopodobieństwo utraty pracy lub wykonywania obowiązków służbowych w ryzykownych warunkach jest duże, z ubezpieczenia powinniśmy skorzystać. Miejmy jednak wtedy na uwadze zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a dokładnie listę wydarzeń, po których zaistnieniu i tylko wtedy może dojść do uregulowania zaległych rat kredytowych.

Należy też pamiętać, że nie musimy skorzystać z oferowanego ubezpieczenia, które oferuje dany kredytodawca. Jego warunki, zgodnie z Rekomendacją U, kredytobiorca ma prawo negocjować. Można też wybrać inną ofertę ubezpieczenia, jednak w jej wyborze przyda się wiedza zgromadzona na stronie http://ubezpieczeniekredytowe.pl/. Lektura na temat zalet i wad ubezpieczeń kredytowych sprawi, że będziemy wyczuleni na wieloznaczne zapisy OWU. Dowiemy się tam choćby, że warunki ubezpieczenia muszą być zawarte we wzorcu umownym, które bank przedstawia potencjalnemu kredytobiorcy przed zawarciem umowy kredytowej. Warto, nie tylko ze względów finansowych, uważać na listę wyłączeń, które przewiduje umowa ubezpieczeniowa.

Znając tajniki ubezpieczeń nie tylko zaoszczędzimy, ale i zachowamy sporo nerwów, kiedy ubezpieczyciel odmówi nam spłaty kredytowej raty.

2017-07-24T23:47:04+02:00