Indywidualne Konto Emerytalne – co to takiego?

//Indywidualne Konto Emerytalne – co to takiego?

Indywidualne Konto Emerytalne – co to takiego?

O emeryturze wiele osób zaczyna myśleć dopiero, gdy zaczyna się zbliżać do wieku emerytalnego. W obliczu niskich emerytur, które czekają osoby osiągające całkiem dobre dochody, to duży błąd.

Świadczenie emerytalne może wynieść maksymalnie nawet 50-60% wynagrodzenia. To nie pozwoli na utrzymanie dobrego standardu życia. W ramach systemu emerytalnego pomyślany został dobrowolny III filar, w skład którego wchodzi Indywidualne Konto Emerytalne. Można na nim gromadzić środki już od 16. roku życia. Do osiągnięcia pełnoletności można tam jednak wpłacać tylko kwoty do wysokości łącznego otrzymanego wynagrodzenia i to tylko w latach kalendarzowych, gdy przychody osiągnięte zostały na podstawie umowy o pracę.

Maksymalny poziom wpłat IKE i ile możemy zarobić?

Możliwość oszczędzania na spokojną emeryturę warto rozpocząć jak najwcześniej. Wedle obliczeń 30-letnie dokonywanie wpłat na IKE może zaowocować nawet 118 tys. zł. To suma zależna od naszej systematyczności i tego, czy nasze wpłaty osiągnęły limit, w którym należy się każdego roku zmieścić.
Jest to trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że limit wpłat nie może być niższy od obowiązującego w poprzednim roku.

Gdzie założymy IKE?

To, ile zyskamy na Indywidualnych Kontach Emerytalnych zależy też od miejsca, w którym ulokujemy nasze pieniądze. Może to być zwykły bank, zakład ubezpieczeniowy, instytucja prowadząca rachunki maklerskie, fundusz emerytalny lub fundusz inwestycyjny. Tutaj można dokonywać wpłaty na różne fundusze jednego towarzystwa, które jednak nie mogą przekroczyć ustawowej kwoty w ciągu roku.

Najbardziej ryzykownym produktem jest rachunek maklerski, najmniej lokata i rachunek oszczędnościowy. Optymalizację zysku zwiększa dodatkowo możliwość przeniesienia środków z jednej instytucji finansowej do drugiej. Warunek – musimy wtedy przenieść całość środków, chyba że dotyczy to operacji w ramach tej samej rodziny funduszy inwestycyjnych. Chcąc dowiedzieć się jeszcze więcej o szczegółach przeniesienia środków między różnymi instytucjami, warto zajrzeć do serwisu poświęconego IKE – ike.org.pl, gdzie przybliżone zostają także produkty bankowe, mogące zostać powiązane z IKE.

Kiedy przysługuje nam zwolnienie od podatku Belki?

Wielkim plusem IKE jest zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych w wysokości aż 19%. Tutaj czekają nas jednak pewne ograniczenia.
To m. in. możliwość uzyskania zwolnienia z podatku jedynie w określonym wieku. Ustalono go na poziomie 60 lub 55 lat w przypadku osób, które wcześniej nabyły uprawnienia emerytalne. Prawo do zwolnienia z podatku Belki mają ponadto tylko ci emeryci, którzy wpłat dokonywali przez co najmniej 5 lat kalendarzowych, mając minimum połowę środków zgromadzonych na koncie 5 lat przed datą wypłaty środków.

By osiągnąć wielotysięczny zysk z IKE trzeba przede wszystkim pilnować poziomu wypłat, i umiejętnie dobierać produkt finansowy zgodnie z akceptowalnym poziomem ryzyka i naszymi umiejętnościami inwestycyjnymi. Im szybciej, założymy IKE, tym więcej, ale tylko przy uważnym lokowaniu środków, zarobimy.

2017-08-31T14:25:36+02:00