Jak osiągać zysk na lokatach?

//Jak osiągać zysk na lokatach?

Jak osiągać zysk na lokatach?

Oszczędzanie nie musi i nie powinno polegać jedynie na trzymaniu pieniędzy na rachunku bankowym. Ulokowanie środków w różne instrumenty finansowe daje możliwość pomnażania zgromadzonych oszczędności. Lokaty są zaś najbezpieczniejszą formą zwiększania kapitału, gdyż środki na niej zgromadzone objęte są gwarancją BFG do równowartości 100 000 euro dla każdego deponenta. Znalezienie odpowiedzi na pytanie jak oszczędzać na lokatach, aby zmaksymalizować zysk jest więc podstawą efektywnego oszczędzania.

Oprocentowanie lokaty w skali roku

Tym, co nas najbardziej kusi jest niewątpliwie wysokie oprocentowanie. Im wyższy procent, tym większy zysk. Jednak przeważnie podawany jest on w skali roku, dlatego aby prawidłowo obliczyć profity powinniśmy podzielić oprocentowanie adekwatnie do długości trzymania środków na lokacie. Najlepiej aby przewyższało ono inflację, wtedy nasze oszczędności realnie wzrosną. Sytuacja odwrotna doprowadzi do zwiększenia wysokości środków, jednak spadek siły nabywczej pieniądza spowoduje, że za tę kwotę będziemy mogli kupić mniej niż przed zdeponowaniem pieniędzy.

Lokata krótko- czy długoterminowa

Lokata ma jedną ważną cechę, którą aby na niej zarobić musimy w pełni respektować. Mianowicie powoduje zablokowanie naszych środków na określony czas, przy czym przeważnie jej zerwanie jest równoznaczne z utratą odsetek. Zatem nie powinniśmy deponować całości posiadanych środków, gdyż w chwili konieczności poniesienia niespodziewanych wydatków będziemy zmuszeni do zerwania lokaty. Zastanówmy się wobec tego jaką ilość pieniędzy oraz na jak długi czas jesteśmy w stanie zostawić w depozycie. Niektóre banki za zerwanie standardowej lokaty terminowej obniżają oprocentowanie do bardzo niskich wartości, jednak nie zabierają wszystkich naliczonych odsetek.

Z reguły dłuższa lokata powoduje większy zysk, gdyż jest wyżej oprocentowana. Dlatego bardziej opłacalne wydaje się założenie lokaty np. na rok, niż odnawianie jej co kwartał. Środki z lokat są dla banków źródłem do finansowania kredytów. Lokaty długoterminowe pozwalają instytucji na dłuższe obracanie zdeponowanymi pieniędzmi z dużym prawdopodobieństwem, że ich nie wypłacimy. Dlatego jeżeli uważamy, że zdeponowane środki nie będą nam potrzebne w najbliższych miesiącach czy latach lepiej skorzystać z lokat długoterminowych.

Częstotliwość kapitalizowania odsetek na lokacie bankowej

Przy sprawdzaniu ofert i wyliczaniu zysku nie sposób pominąć kwestii kapitalizacji odsetek. Podwyższa ona wartość zdeponowanego kapitału do naliczania odsetek w następnym okresie. Jednak od zysku po każdej kapitalizacji bank pobiera 19% podatek Belki. Zdarzają się również umowy, w których kapitalizowane codziennie odsetki nie trafiają od razu na lokatę, lecz na konto deponenta. Jest to mniej opłacalne, jednak daje możliwość korzystania z naliczonych odsetek.

Korzystajmy z promocyjnych lokat

Często jesteśmy zachęcani do lokowania środków poprzez promocje. Warto być na bieżąco z ofertami i wyszukiwać takich „perełek”. Ich oprocentowanie znacznie przewyższa standardowo dostępne. Jednak przed podpisaniem umowy zwróćmy uwagę, czy spełniamy wszystkie warunki dostępnej oferty, w przeciwnym wypadku promocyjne oprocentowanie nas nie obejmie.

2017-07-06T12:05:45+02:00