Mieszkanie dla Młodych- podstawowe dane

//Mieszkanie dla Młodych- podstawowe dane

Mieszkanie dla Młodych- podstawowe dane

Początki Mieszkania dla Młodych sięgają roku 2014. W pierwszym okresie działania nie cieszył się on zbyt dużą popularnością. Dopiero po wprowadzeniu szeregu nowelizacji zainteresowanie dopłatami znacznie wzrosło. Istotnym czynnikiem stało się rozszerzenie zakresu również na rynek wtórny (przedtem obejmował tylko pierwotny). W chwili obecnej MdM cieszy się ogromną popularnością. Pula środków na rok 2017 oraz 50% przeznaczonych na rok 2018 rozeszła się z początkiem kwietnia. Bank Gospodarstwa Krajowego 6 kwietnia ogłosił koniec naboru wniosków.

MdM- co to jest?

Mieszkanie dla Młodych to rządowy program, którego działanie regulowane jest ustawą z 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. W ustawie zawarte są wszystkie wytyczne odnośnie warunków udzielania dopłat oraz zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Kredyty z dopłatą można zaciągać jedynie w instytucjach finansowych, które przystąpiły do programu.

Kto może skorzystać z programu MdM?

Program MdM adresowany jest do ludzi młodych do 35 roku życia, przy czym wiek liczy się rocznik a nie data urodzenia. Obejmuje singli oraz małżeństwa (tutaj pod uwagę brany jest wiek młodszego ze współmałżonków). Limit wiekowy nie dotyczy osób wychowujących co najmniej troje dzieci. Dopłata lub zwrot podatku VAT w ramach programu może być przyznany tylko osobom, które nie były wcześniej właścicielami nieruchomości.

Kredyt z MdM (http://kredytmdm.pl/) można przeznaczyć wyłącznie na zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Minimalny okres zobowiązania to 15 lat. Wysokość zobowiązania powinna wynosić co najmniej 50% wartości nieruchomości.

Jakiej wysokości dopłaty można otrzymać w programie Mieszkanie dla Młodych?

Wysokość dofinansowania od państwa w ramach MdM uzależniona jest od liczby wychowywanych dzieci. Na najbardziej preferencyjne warunki mogą liczyć single oraz małżeństwa wychowujące co najmniej troje dzieci. W niektórych przypadkach dopłacanych jest nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wartość nieruchomości obliczana jest na podstawie wskaźnika średnich kosztów budowy. Zgodnie z tym wyliczeniem można otrzymać dopłatę rzędu:

– 10% dla osób bezdzietnych

– 15% dla osób wychowujących 1 dziecko

– 20% przysługuje rodzicom dwójki dzieci

– 30% w przypadku wychowywania co najmniej trójki dzieci.

Jeżeli w ciągu 5 lat od zaciągnięcia kredytu w rodzinie urodzi się trzecie i kolejne dziecko, beneficjenci mają prawo do kolejnych 5% (po złożeniu w terminie stosownego wniosku).

Wysokość dopłat z łatwością można policzyć za pomocą kalkulatora na stronie http://www.mieszkaniedm.pl/. Wystarczy wpisać tylko dane niezbędne do wyliczenia wartości.

Na co można przeznaczyć środki z MdM?

Środki z programu Mieszkanie dla Młodych można przeznaczyć na zakup mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeżeli beneficjent buduje dom uzyska zwrot podatku VAT za materiały budowlane.

Jakie warunki musi spełniać nieruchomość?

Powierzchnia użytkowa mieszkania, na które chcemy zaciągnąć kredyt z MdM nie może przekroczyć 75 m2, a domu jednorodzinnego 100 m2. Dla osób wychowujących co najmniej troje dzieci te limity są o 10 m2 wyższe (odpowiednio 85 m2 i 110 m2).

Cena zakupu metra kwadratowego nieruchomości nie może przekroczyć określonych wartości, które aktualizowane są co kwartał. Wskaźniki te są różne i zależą od lokalizacji.

Do obliczenia maksymalnej ceny zakupu metra kwadratowego na rynku pierwotnym stosuje się wzór: 1,1 x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 x powierzchnia użytkowa nieruchomości. Dla rynku wtórnego natomiast: 0,9 x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 x powierzchnia użytkowa nieruchomości.

Mieszkanie dla Młodych 2018

W styczniu zostanie odblokowana ostatnia pula środków z programu Mieszkanie dla Młodych. Eksperci twierdzą, że pieniądze na dopłaty skończą się w ciągu paru tygodni. Jeżeli chcesz zdążyć na MdM 2018 odwiedź koniecznie https://mdmprogram.com/ i sprawdź jakich formalności musisz dopełnić. Program daje szansę zaoszczędzenia nawet kilkudziesięciu tysięcy zł, dlatego warto dobrze się przygotować.

2017-05-24T20:33:42+02:00